Последни новини
Партньори
Вършец.info
Вършец in the Net
НовинитеБ.com
Огоста.com
Look-Estates.com
За контакти
ОС – Вършец измени Наредбата за определяне размера на местните данъци

Община Вършец !Общински съвет – Вършец на своето заседание на 05.03.2014г. с решение №433 измени Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вършец

 

1. Общински съвет – Вършец на основание на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Вършец със следните текстове:

Чл. 35 При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на  2.5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Чл. 45 (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 41, ал. 1 от наредбата данък за съответната година се заплаща с намаление от 30 на сто.

(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от наредбата данък.

(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 41, ал. 5, ал. 6, ал. 7 и ал. 13 от Наредбата данък.

(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии, които се субсидират от общината, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 41, ал. 5 от наредбата данък, при условие че не се използват за други цели.

(5) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват, чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория

Источник: Община Вършец
Последна промяна ( Sunday, 09 March 2014 )
 
< Предишен   Следващ >
Вършец.info - информационният сайт за град Вършец
Вършец in the Net - най-новият сайт за град Вършец

  © 2024 Varshets.com | Вършец.com